FARMA EKORAJ ĎURĎOVÉ

Vyhľadať
 
 

Názov projektu: Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ

Hlavný cieľ projektu:  Vybudovanie rybochovného zariadenia, ktorý bude slúžiť na produkciu rýb určených na trh ako lokálny zdroj čerstvej rybnej bielkoviny v oblasti stredného Považia.

Hlavným účelom investície je vybudovanie moderného rybochovného zariadenia, menšieho typu slúžiaceho na produkciu trhových rýb, ktoré budú slúžiť ako lokálny zdroj zdravej – čerstvej rybej bielkoviny v oblasti stredného Považia. Odpredaj bude zabezpečený „z dvora“ vo forme živej a čerstvej ryby. Uvedený spôsob odpredaja garantuje vyššie realizačné ceny ako je tomu bežné na Slovenskom trhu. Hlavný výrobným prostriedkom je zdroj vody v množstve 10 l.s-1 zabezpečený bezmenným potokom, ktorý tvorí pravostranný prítok Zákopčianskeho potoka, vrátane jeho bočných prítokov. Tento zdroj vody je dlhodobo sledovaný a vyznačuje sa stálou teplotou v zimnom období ≥5°C čo tvorí predpoklad na optimálne podmienky na celoročný chov rýb.

 
 

PROGRAM PRV 2014-2020

Názov projektu: Investícia do poľnohospodárskeho podniku EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:  Vybudovanie rybochovného zariadenia, ktorý bude slúžiť na produkciu rýb určených na trh ako lokálny zdroj čerstvej rybnej bielkoviny v oblasti stredného Považia.

Investícia do rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska, technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami. Zlepšenie pracovných podmienok a zníženie výrobných nákladov zvyšovaním kvality produkcie.

 
 

PROGRAM PRV 2014-2020

Názov projektu: Investícia do spracovateľských kapacít EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:  Zvýšenie efektivity výroby, vybudovanej modernej výrobnej prevádzky, zabezpečenie vysokej kvality produktov, skvalitnenie podmienok na výrobu mäsových výrobkov, podpora konzumácie výrobkov, ktoré majú pozitívne účinky na ľudský organizmus.

preloader